Máy Phân Tích Wavefront

Model MYAH

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model KR-1W

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Mặt Nạ Thử Thị Lực

Model Chronos

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model CV-5000S

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Máy Đo Tròng Kính

Model CL-300

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Sinh hiển vi Khám mắt

Model SL-D301

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model SL-D2/D4/301/701

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Khúc xạ kế và độ cong giác mạc

Model RM-800

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

MÁY ĐO KHÚC XẠ KẾ VÀ ĐỘ CONG GIÁC MẠC TỰ ĐỘNG VỚI KIỂM TRA CHỦ ĐỘNG VÀ ĐỘ LÓE CHÓI

Model KR-800S

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Thiết bị Đo Nhãn Áp

Model CT-800

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate