Máy Phân Tích Wavefront

Model KR-1W

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model CA-800

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Mặt Nạ Thử Thị Lực

Model Chronos

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model CV-5000S

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Máy Đo Tròng Kính

Model CL-300

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Sinh hiển vi Khám mắt

Model SL-D301

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model SL-D2/D4/301/701

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Khúc xạ kế và độ cong giác mạc

MÁY ĐO KHÚC XẠ KẾ VÀ ĐỘ CONG GIÁC MẠC TỰ ĐỘNG VỚI KIỂM TRA CHỦ ĐỘNG VÀ ĐỘ LÓE CHÓI

Model KR-800S

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Thiết bị Đo Nhãn Áp

Model CT-800

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate