Nhà sản xuất: Topcon - Nhật

Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Dòng máy Slit Lamp kỹ thuật số sẵn sàng để chụp và lưu giữ các hình ảnh nhãn khoa bằng kỹ thuật số. Các sản phẩm SL-D series của Topcon là dòng máy Slit Lamp kỹ thuật số đầu tiên có kết hợp chức năng quang học chất lượng cao với kỹ thuật số chuyên dụng. SL-D series tích hợp một hệ thống quang học tốt cho phép quan sát được một cách tối ưu tất cả các cấu trúc nhãn cầu. Các phụ kiện đi kèm có cả bộ phận lọc độc đáo giúp tăng hiệu quả về chẩn đoán lâm sàng của mắt.

Nhà sản xuất: Topcon - Nhật

Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate