Máy Đếm Tế Bào Nội Mô

Model SP-1P

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Chụp hình màu đáy mắt

Model TRC-NW8F

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Chụp cắt lớp Võng mạc

Model 3D OCT-1 Maestro 2

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate