MYAH - QUẢN LÝ CẬN THỊ

Model MYAH

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Chi tiết sản phẩm


Theo dõi tiến triển để phân tích hiệu quả điều trị

MYAH mang lại hiệu quả, hợp lý và đo được kết quả chiều dài trục nhiều lần và theo dõi sự thay đổi theo thời gian. Thiết bị đa năng này bao gồm bản đồ giác mạc, kích thước đồng tử, phân tích mặt sóng giác mạc trước, hỗ trợ cho việc lắp kính áp tròng và bộ chẩn đoán khô mắt, làm cho thiết bị trở thành một hệ thống toàn diện để chẩn đoán và quản lý cận thị và khô mắt.

CÁC GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG BÌNH THƯỜNG – Tập dữ liệu độ dài trục độc quyền sẳn có do Đại học Erasmus, Rotterdam, NL thu thập.

BẢN ĐỒ – Bản đồ giác mạc với so sánh khi thăm khám và phép đo white-to-white

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MẮT KHÔ – Hình ảnh tuyến Meibomian, thời gian vỡ phim nước mắt không xâm lấn, phân tích độ cao bề mặt phim nước mắt, hình ảnh huỳnh quang và quay video.

ĐÁNH GIÁ ĐỒNG TỬ – Đo đồng tử động đánh giá kích thước và phản xạ ánh sáng của đồng tử

LẮP KÍNH ÁP TRÒNG – Các công cụ lắp kính áp tròng bao gồm cơ sở dữ liệu về RGP thông thường, kính áp tròng đêm Ortho-K và mô phỏng huỳnh quang

BẢN ĐỒ QUANG SAI – Mô phỏng ảnh hưởng của quang sai bậc cao lên chất lượng hình ảnh

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG – Nhỏ gọn và dễ vận hànhModel KR-1W

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate

Model CA-800

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate