Model OMS 800

Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN
Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate
Nhà sản xuất : TOPCON - NHẬT BẢN

Chứng nhận : FDA - Mỹ, ISO - 13485, EC Certificate


OMS 90 là loại kính hiển vi phẫu thuật với những công nghệ đầy tính sáng tạo mang lại trường quan sát tối ưu cũng như tính linh hoạt trong phẫu thuật.