Vui mừng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
04/03/2015 11:06:54 SA
Đầu xuân năm 2015, Tổng giám đốc công ty TNHH Phát Triển – ông Lê Hồng Lâm vui mừng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế vì đã có nhiều thành tích cho hoạt động phát triển Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, góp pần tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2002-2014.
Hội Thiết bị Y tế là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa... có liên quan đến trang thiết bị và dụng cụ y tế trong cả nước tự nguyện tổ chức xây dựng và phát triển ngành trang thiết bị y tế Việt Nam, góp phần đưa nhanh các ứng dụng kỹ thuật y tế vào việc chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thông tin, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm khai thác, nghiên cứu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa bảo trì... đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam.