HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ QUẢN LÝ CẬN THỊ BẰNG THIẾT BỊ MYAH
03/03/2021 12:43:16 CH
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ QUẢN LÝ CẬN THỊ BẰNG THIẾT BỊ MYA Chủ đề: Quản lý cận thị đo chiều dài trục nhãn cầu Thời gian: 4/3/2021 lúc 16h00 – 17h00 (GMT +7) Bs: Catharine Chisholm - Director of Global Education and Training, Optometrist @Topcon Healthcare Click để xem thông tin chi tiết và đăng ký tham dự hội nghị.
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ QUẢN LÝ CẬN THỊ BẰNG THIẾT BỊ MYAH
Đăng ký và các thông tin chi tiết cho hội thảo trực tuyến có thể được tìm thấy dưới đây:
Chủ đề: Quản lý cận thị đo chiều dài trục nhãn cầu
Thời gian: 4/3/2021 lúc 16h00 – 17h00 (GMT +7)
Bs: Catharine Chisholm - Director of Global Education and Training, Optometrist @Topcon Healthcare
PRODUCT NEWS
TSM will be organizing an upcoming APAC webinar on myopia management utilizing MYAH.
Registration link and details for the webinar can be found below:
Topic: You can call me AL (axial length) – Getting started in myopia management
Dates: 4th March 2021
Time: 5pm – 6pm (Singapore Time) GMT +8
Speaker: Dr Catharine Chisholm
Title: Director of Global Education and Training, Optometrist @Topcon Healthcare
Registration Link: