Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 thành lập công ty.
11/10/2018 9:33:56 SA
Hưởng ứng các hoạt động để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty TNHH Phát Triển (LLD Việt Nam), công đoàn đã tổ chức trận bóng đá giao lưu giữa nhân viên công ty TNHH Phát Triển và nhân viên Bệnh Viện MẮT HITEC - LLD.