Hình ảnh Khai Trương Trung tâm điều trị mắt kỹ thuật cao tại TP.HCM
08/10/2023 11:16:33 CH
Trung tâm Mắt kỹ thuật cao Sài Gòn được đầu tư các trang thiết bị y tế chuyên khoa đồng bộ, chất lượng như: hệ thống máy phẫu thuật Lasik điều trị tật khúc xạ, Phaco điều trị đục thủy tinh thể, hệ thống Laser điều trị võng mạc Pascal…